Περισσότερες Επιλογές Μέτρησης Με Την Area

Ας δούμε μία χρήση της Area, λίγο πιο δύσκολη. Έστω ότι θέλουμε να βρούμε το εμβαδόν, της διαγραμμισμένης επιφάνειας. Δηλαδή, θέλουμε από το εμβαδόν του πράσινου αντικειμένου, να αφαιρέσουμε το εμβαδόν των δύο κύκλων, και να βρούμε το αποτέλεσμα. Ακόμη και αν πρόκειται να αφαιρέσουμε το ένα εμβαδόν από το άλλο, πρέπει να ξεκινήσουμε με την εντολή Add μέσα από την Area. Δηλαδή να επιλέξουμε το αρχικό εμβαδόν, και στη συνέχεια να κάνουμε Subtract, αφαίρεση δηλαδή. Ενώ είμαστε σε Add ή Subtract mode, πρέπει να προσέχουμε των τρόπο επιλογής αντικειμένων, επειδή ό,τι διαλέγουμε προστίθεται, ή αφαιρείται αμέσως. Ας δούμε λοιπόν πως θα αφαιρέσουμε τους δύο κύκλους. Επιλέγουμε την εντολή Area. Όπως αναφέραμε, για να αφαιρέσουμε, πρέπει πρώτα να ξεκινήσουμε με την υποεντολή Add, με την πρόσθεση. Επιλέγουμε λοιπόν Α και πατάμε Enter, O από το Object, Enter, και κάνουμε ένα κλικ στο μεγάλο μας αντικείμενο. Πατάμε Enter επειδή δεν έχουμε να προσθέσουμε κάτι επιπλέον. Τώρα περνάμε σε Subtract mode, σε αφαίρεση. Πατάμε S και μετά Enter, O και μετά Enter, και επιλέγουμε πρώτα τον ένα κύκλο, και μετά τον άλλο κύκλο. Βλέπουμε ότι το αποτέλεσμα έχει εμφανιστεί, total area τόσο 904860. και αν θέλουμε να κλείσουμε την εντολή, πατάμε Enter. Επαναλαμβάνουμε λοιπόν τη διαδικασία. Area, Α, Enter, O, Enter, κλικ στο μεγάλο μας αντικείμενο. S, Enter, O, Enter, κλικ στον ένα κύκλο, και κλικ στον δεύτερο κύκλο. Πατάμε Enter, μέχρι να βγούμε από την εντολή.