Ανοχές

Συνεχίζουμε με την καρτέλα Tolerances(τολερε-ινσες), ανοχές. οι λεγόμενες μηχανολογικές ανοχές. Στην καρτέλα αυτή ρυθμίζουμε τη μορφή των διαστάσεων των ανοχών. Method (μέθοδος). Εδώ επιλέγουμε τη μέθοδο υπολογισμού των ανοχών. Όταν είμαστε στη θέση none (καμία), δεν ορίζεται καμία ανοχή. Αν επιλέξουμε τη Symmetrical, ορίζεται για την ανοχή, συμμετρική, θετική και αρνητική τιμή. Δηλαδή βλέπουμε ότι μετά από το 0.56, που όπως παρατηρούμε έχει βγει στα δεξιά της διάστασης, επειδή δεν χωράει να γραφτεί όλο μέσα στη γραμμή, όπως ρυθμίζαμε στη θέση Fit, βλέπουμε να ακολουθεί + – 0 (συν πλην μηδέν). Στο Precision (πρι-σιζιον), ορίζουμε το πλήθος των δεκαδικών ψηφίων, που θα εμφανίζονται μετά την υποδιαστολή. Καλό είναι να επιλέξουμε 2 ψηφία. Εχουμε μόνο Upper value, (ανώτερη τιμή). Ότι γράψουμε εδώ, ό,τι συμπληρώσουμε σ’ αυτό το πεδίο, θα εμφανιστεί σ’ αυτή τη θέση. Δεν έχουμε Lower value, κατώτερη τιμή, επειδή είναι συμμετρική η ανοχή και για τη θετική και για την αρνητική τιμή. Scaling for height (σκε-ιλινγκ φορ χαιτ), Κλίμακα του ύψους. Εδώ ρυθμίζουμε την κλίμακα του ύψους του κειμένου της ανοχής. Πόσο μεγάλο ή πόσο μικρό, θα είναι το κείμενο αυτό. Αν βάλουμε 0.5, θα είναι μισό από το κείμενο της διάστασης. Δηλαδή η κλίμακα του, υπολογίζεται ως προς την κύρια διάσταση. Στη θέση Vertical position, ορίζουμε τη θέση του κειμένου των ανοχών. Δηλαδή σε ποια θέση θα βρίσκεται το 0 στην προκειμένη περίπτωση, ως προς το κείμενο της διάστασης. Θα είναι στο Bottom στο κάτω μέρος, στο Middle, (κέντρο), όπου είναι και το πιο συχνό, ή στο Top, επάνω. Επιλέξουμε κάτι από όλα αυτά. Συνήθως επιλέγουμε το Middle, επειδή θέλουμε να είναι κεντραρισμένο. Zero suppression (ζιρο σα-πρεσιον), Εδώ επιλέγουμε αν θέλουμε να εμφανίζονται τα μηδενικά μετά την υποδιαστολή. Αν θέλουμε να συμβαίνει αυτό, απενεργοποιούμε και πάλι το Trailing. Αλλάζουμε μέθοδο και επιλέγουμε Deviation (ντι-βι-ε-ισον), (παράκαμψη). Εδώ ορίζουμε για την ανοχή, διαφορετική θετική και αρνητική τιμή. Δηλαδή βλέπουμε ότι έχει 0 επάνω και 0 κάτω. Upper value, Lower value. Οι υπόλοιπες ρυθμίσεις είναι ίδιες. Αν επιλέξουμε τη μέθοδο Limits, ρυθμίζουμε τα όρια. Ορίζουμε δηλαδή μια μέγιστη, και μια ελάχιστη τιμή. Και αν επιλέξουμε Basic, βασική μέθοδος, δημιουργείτε μια βασική διάσταση, με ένα πλαίσιο γύρω της. Στη θέση “Alternate unit tolerance”, ρυθμίζουμε τις μονάδες μετατροπής ανοχών. Αυτές είναι οι επιλογές που μπορούμε να κάνουμε. Η ρύθμιση ενεργοποιείται και απενεργοποιείται, ανάλογα με τη μέθοδο που επιλέξαμε. Επειδή όμως εμείς, σ’ αυτή τη θέση, δε θέλουμε καμία μέθοδο ανοχής, θα επιλέξουμε το None.