Προσθήκη Διαστάσεων Με Πληκτρολόγηση, Βελτιστοποίηση

Σε προηγούμενο μάθημα είχαμε αναφερθεί στη διαστασιολόγηση. Πρέπει να αναφέρουμε ότι όλες μας οι διαστάσεις, μπορούν να ενεργοποιηθούν και με τη χρήση του πληκτρολογίου. Π.χ. για τη Linear (λίνεαρ) διαστασιολόγηση, η εντολή η οποία πρέπει να πληκτρολογήσουμε, είναι η dimlinear. Πατώντας Enter, μπορούμε να τοποθετήσουμε τη διάστασή μας, όπως ακριβώς θα γινόταν επιλέγοντας το εικονίδιο Dimlinear. Στη συνέχεια για την Aligned, επίσης πληκτρολογώντας dimaligned, dimradius, dimdiameter, για τη γωνιακή, dimangular, για τη διαστασιολόγηση με συστήματα συντεταγμένων dimordinate, για την συνεχόμενη dimcontinue, και για την Baseline Dimension, dimbaseline. Τέλος, για την ακτινική διάσταση πληκτρολογούμε dimarc. Όλες αυτές μια λέξη. Επίσης πρέπει να αναφέρουμε το Dimension Update. Το συγκεκριμένο εικονίδιο, έχει να κάνει με σχέδια που έχουν σχεδιαστεί σε παλαιότερες εκδόσεις του Autocad, τα οποία αν τα ανοίξουμε σε πρόσφατες εκδόσεις, πιθανόν οι διαστάσεις να μην έχουν την εμφάνιση που θέλουμε. Οπότε για να μετατραπούν οι διαστάσεις σύμφωνα με την τρέχουσα έκδοση, επιλέγουμε το Dimension Update, κάνουμε κλικ επάνω στη διάσταση που μας ενδιαφέρει, και πατάμε Enter. Αυτή τη στιγμή δεν βλέπουμε κάποια διαφορά, επειδή η έκδοση είναι πρόσφατη. Σε περίπτωση όμως που το σχέδιο ήταν παλαιότερης μορφής, θα μετατρεπόταν σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που έχουμε στο τρέχον σχέδιο.