Σχεδιαστικά Όρια Σχεδίου

Σε παλιότερες εκδόσεις του AUTOCAD, πριν ξεκινήσουμε το σχέδιό μας, έπρεπε να ορίσουμε τα σχεδιαστικά όρια του περιβάλλοντος εργασίας. Δηλαδή από πού μέχρι που μπορούμε να σχεδιάσουμε, ανάλογα βέβαια με τις ανάγκες του σχεδίου και του χαρτιού που χρησιμοποιούμε. Από την έκδοση 2000 και μετά, δεν υπάρχει πλέον αυτή η ανάγκη, επειδή το πρόγραμμα έχει τη δυνατότητα, αυτόματα να ρυθμίζει τα όρια, όσο το σχέδιο προχωράει. Αν όμως, πρέπει να ρυθμίσουμε τα όρια του σχεδίου μας, πληκτρολογούμε την εντολή Limits στην Command Line. Limits και enter. Βλέπουμε ότι η Command Line μας εμφανίζει: Specify lower left corner, και μας προτείνει ως προεπιλογή το 0,0. Ό,τι βρίσκεται μέσα σε εισαγωγικά, είναι η προεπιλογή του προγράμματος, την οποία μπορούμε να αποδεχτούμε, πατώντας enter. Σε αυτό το σημείο πρέπει να επισημάνουμε ότι, όταν θέλουμε να πληκτρολογήσουμε κάποιον δεκαδικό αριθμό στο AUTOCAD, τότε χρησιμοποιούμε την τελεία. Όταν θέλουμε να πληκτρολογήσουμε συντεταγμένες Χ, Υ, τότε εισάγουμε το κόμμα. Σ’ αυτή την περίπτωση λοιπόν, που το κάτω αριστερό σημείο των ορίων του σχεδίου είναι 0,0 είτε θα αποδεχτούμε την προεπιλογή πατώντας enter, είτε θα εισάγουμε και εμείς 0,0, και θα πατήσουμε enter. Αυτή τη στιγμή μας αναγράφει: Specify upper right corner, και μας προτείνει το 420,297. Αν συμφωνούμε με την πρόταση του προγράμματος, πατάμε enter. Αν διαφωνούμε και θέλουμε διαφορετικά σχεδιαστικά όρια στην πάνω δεξιά γωνία, πληκτρολογούμε αυτό που χρειαζόμαστε, π.χ. 500,600, και πατάμε enter. Πρέπει να τονίσουμε ότι το πρώτο στοιχείο που ζητάει, δηλαδή η κάτω αριστερή γωνία του προγράμματος για τα όρια του σχεδίου, είναι πάντοτε το 0,0. Καινούργια σχεδιαστικά όρια ορίζουμε μόνο στην επάνω δεξιά γωνία, upper right corner.