Σχετικές Συντεταγμένες

Σχετικές συντεταγμένες είναι αυτές που λαμβάνουν ως σημείο αναφοράς, το τελευταίο επιλεγμένο σημείο που βρισκόμαστε στη σχεδίαση. Έτσι η σχεδίαση συνεχίζεται από το τελευταίο σημείο, σύμφωνα με τη νέα τιμή που θα εισάγουμε. Για να δηλωθεί ότι οι συντεταγμένες που ακολουθούν είναι σχετικές, πρέπει να προηγηθεί κατά την πληκτρολόγηση, ο χαρακτήρας at ή το γνωστό παπάκι. Για να δούμε ένα τέτοιο παράδειγμα, πρέπει να έχει ξεκινήσει ο σχεδιασμός μίας γραμμής, διότι οι σχετικές συντεταγμένες λαμβάνουν ως σημείο αναφοράς, το τελευταίο επιλεγμένο σημείο. Ξεκινάμε τη γραμμή μας επιλέγοντας την εντολή Line, Κάνουμε ένα κλικ οπουδήποτε. Τώρα μπορούμε να δώσουμε σχετικές συντεταγμένες για το επόμενο σημείο. Π.χ. λέμε ότι η γραμμή μας θέλουμε να τελειώσει στο σημείο με σχετικές συντεταγμένες 900, 1000. Οπότε πληκτρολογούμε @900,1000, και πατάμε Enter. Πατάμε ξανά Enter για να βγούμε από την εντολή. Η γραμμή σχεδιάστηκε με σχετικές συντεταγμένες.