Χρήση Του Nearest

Ας δούμε εκτενέστερα τη χρήση του βοηθητικού σημείου έλξης Nearest, κατά την σχεδίαση. Κάνοντας δεξί κλικ και settings επάνω στο OSNAP, βλέπουμε ότι το σημείο έλξης Nearest, αυτή τη στιγμή δεν είναι ενεργοποιημένο. Τις περισσότερες φορές, πραγματικά δεν το έχουμε ενεργοποιημένο, αν και είναι αρκετά χρήσιμο. Ο λόγος είναι ο εξής: Μπαίνουμε στη διαδικασία σχεδιασμού παίρνοντας το Line. Πλησιάζουμε τη γραμμή, εμφανίζεται το Endpoint, Midpoint, και ξανά Endpoint. Εμείς αυτή τη στιγμή θέλουμε να ξεκινήσουμε μία γραμμή, από το σημείο αυτό ακριβώς που βρίσκεται ο σταυρός. Αυτή τη στιγμή ενεργοποείται το Midpoint, το οποίο εμείς αν κάνουμε κάποιο κλικ, θα μας έλξει τη γραμμή εκεί πάνω, και θα μας τραβήξει το σημείο αρχής του σχεδίου, της γραμμής μας, από το Midpoint, από το κέντρο της. Αν επιμένουμε και δεν θέλουμε το κεντρικό σημείο, βγαίνουμε από το σχέδιο, κάνουμε δεξί κλικ και Settings, (επαναλαμβάνουμε ότι τα Drafting settings, τα βοηθήματα σχεδίασης είναι διαφανείς εντολές και δεν διακόπτουν την εντολή σχεδιασμού), ενεργοποιούμε το Nearest, ΟΚ, και αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι εμφανίζεται συνέχεια και αυτό το σημείο. Δεν το έχουμε μόνιμα ενεργοποιημένο, γιατί εμφανίζεται συνέχεια και υπάρχει κίνδυνος να έλξει την αρχή του σχεδίου σε λάθος σημείο από αυτό που θέλουμε. Αυτή τη στιγμή όμως, αποφεύγουμε το Midpoint, κινούμαστε λίγο δεξιά, κάνουμε ένα κλικ και ξεκινάμε τον σχεδιασμό, δηλαδή κάνουμε ένα κλικ στο σημείο που ενεργοποιήθηκε το Nearest, ένα τυχαίο σημείο, επάνω όμως στη γραμμή που θέλαμε, χωρίς να ξεφεύγει η κίνησή πιο πάνω ή πιο κάτω. Ξεκινάμε λοιπόν τη γραμμή, και εφόσον δεν το χρειαζόμαστε πλέον, μπορούμε να ξαναβγούμε από το σχέδιο, να κάνουμε δεξί κλικ και Settings, να το απενεργοποιήσουμε, πατάμε ΟΚ για να το αποδεχτούμε και συνεχίζουμε το σχέδιό χωρίς να υπάρχει κανένα άλλο εμπόδιο.