Επαναπροσδιορισμός Block

Στη δημιουργία ενός αντικειμένου block, πρέπει να δώσουμε μεγάλη σημασία στο εξής. Ξεκινάμε ένα σχέδιο και αντιλαμβανόμαστε ότι κάποιο αντικείμενο, θα το χρησιμοποιήσουμε πολλές φορές μέσα στο σχέδιο. Είναι φυσικό ότι θα μπορούσαμε να το τοποθετήσουμε στις διάφορες θέσεις, κάνοντας ένα απλό Copy. Δηλαδή έχουμε σχεδιάσει αυτή τη στάθμη η οποία δεν είναι block, όπως βλέπουμε, αποτελείται από πολλά στοιχεία, και θα σκεφτόταν κάποιος ότι εφόσον θέλουμε να την τοποθετήσουμε σε διάφορα σημεία στην οθόνη μας, θα πάρουμε το Copy, και θα την τοποθετήσουμε στις θέσεις που μας ενδιαφέρουν στο σχέδιο. Θα ήταν όμως πιο σωστό, πρώτα να μετατρέψουμε σε block το αντικείμενό μας, και μετά να το τοποθετήσουμε στις διάφορες θέσεις, κάνοντάς το Copy. Η μεγάλη σημασία αυτής της κίνησης είναι, ότι μπορούμε να κάνουμε μαζική μετατροπή εμφάνισης του συγκεκριμένου αντικειμένου. Διαγράφουμε τα αντικείμενα που έχουμε τοποθετήσει, και πριν κάνουμε την αντιγραφή, μετατρέπουμε το αντικείμενο σε Block. Το ονομάζω stathmi (στάθμη). Η διαδικασία είναι πλέον γνωστή. Για να μου μετατρέψει και το ήδη υπάρχον αντικείμενο στην οθόνη σε block, ενεργοποιώ το Convert to block. Με το ΟΚ, το αντικείμενό μου μετατράπηκε σε block, δεν χρειάζεται δηλαδή να μπούμε στη διαδικασία να το εισάγουμε, οπότε με το Copy, το τοποθετούμε στις διάφορες θέσεις που θέλουμε. Αν τώρα για κάποιο λόγο θελήσουμε να αλλάξουμε το μορφή του, δηλαδή αν θέλαμε οι γραμμές να εξέχουν λίγο εκτός του κύκλου, κάνουμε το εξής. Μπορούμε να σχεδιάσουμε μία στάθμη από την αρχή, ή μπορούμε να τροποποιήσουμε μία ήδη υπάρχουσα. Για να τροποποιήσουμε μία ήδη υπάρχουσα, θα πρέπει να την κάνουμε explode. Explode λοιπόν το αντικείμενο και πατάμε Enter. Αφού λοιπόν κάναμε explode το αντικείμενο, πραγματοποιούμε τις μετατροπές που θέλουμε. Θέλουμε λοιπόν, να μεγαλώσουν οι γραμμές και να βγαίνουν έξω από τον κύκλο. Θέλαμε όμως, όλες αυτές οι στάθμες να πάρουν αυτή τη μορφή. Δεν θα θέλαμε δηλαδή να ξεκινήσουμε να αντιγράφουμε την καινούρια στάθμη. Οπότε μπαίνουμε στη διαδικασία δημιουργίας block, αλλά για όνομα, επιλέγω το όνομα του ήδη υπάρχοντος block. Καλό θα ήταν να μην το ξαναπληκτρολογήσουμε, γιατί υπάρχει κίνδυνος να πληκτρολογήσουμε κάποιο γράμμα λάθος, και να μην πετύχουμε τον σκοπό μας. Αντίθετα, πατάμε το βέλος, και επιλέγουμε το όνομα του block που θέλουμε να αντικαταστήσουμε. Επιλέγουμε με pick point το ίδιο pick point που είχε το προηγούμενο block. Στην προκειμένη φάση είναι το κέντρο του κύκλου, το κέντρο των γραμμών, επειδή όταν θα αντικατασταθούν όλα τα αντικείμενα blocks μαζικά, πρέπει να παραμείνουν στην ίδια θέση. Εάν δώσουμε κάποιο άλλο Base point, τότε η θέση τους θα αλλάξει. Δίνουμε λοιπόν με αριστερό κλικ το κέντρο του αντικειμένου μας. Επιλέγουμε το αντικείμενο, το καινούριο που θέλουμε, πατάμε enter, και μετά OK. Εμφανίζεται η ειδοποίηση ότι η “stathmi is already defined”, ότι υπάρχει ήδη. Θέλουμε να κάνουμε redefine το αντικείμενο; Να το επαναπροσδιορίσουμε; Ναι. Βλέπουμε ότι με το Ναι, αυτόματα όλες οι στάθμες μας μετατράπηκαν στη μορφή του καινούριου block που δημιουργήσαμε χωρίς να έχουν αλλάξει καθόλου θέση, μέγεθος κ.λπ. Είναι λοιπόν πάρα πολύ συνετό, κάθε φορά που υπάρχει περίπτωση να επαναλάβουμε πολλές φορές ένα αντικείμενο στο σχέδιό μας, να το μετατρέπουμε πρώτα σε block επειδή δεν είναι μόνο η περίπτωση αλλαγής της μορφής του, αλλά θα δούμε και στη συνέχεια ότι τα blocks έχουν ακόμη περισσότερες δυνατότητες.