Επαναφορά Αντικειμένων Με Oops

Διαγράφουμε και πάλι κάποια αντικείμενα, με Delete από το πληκτρολόγιο. Ένας άλλος τρόπος με τον οποίο μπορούμε να τα επαναφέρουμε σε περίπτωση που θέλουμε να αναιρέσουμε την τελευταία μας κίνηση, είναι να πληκτρολογήσουμε την εντολή: OOPS και να πατήσουμε Enter.