Εισαγωγή Αρχείων Ειδικών Εφαρμογών

Σε αυτό το σημείο καλό θα ήταν να κάνουμε μια επανάληψη, όσον αφορά την επικοινωνία και ανταλλαγή στοιχείων με άλλα προγράμματα. Όσον αφορά στοιχεία του ιδίου του προγράμματος, δηλαδή αρχεία dwg, dxf και dwt, καλό είναι να επαναλάβουμε τα εξής: όταν θέλουμε να ανοίξουμε αρχεία dwg, dxf ή dwt, drawing templates δηλαδή, ακολουθούμε της εξής διαδικασία: file, open, πηγαίνουμε στη θέση στην οποία βρίσκεται ο φάκελος, όπου είναι αποθηκευμένο το αρχείο μας, και αναλόγως με την κατάληξη που μας ζητάνε, επιλέγουμε στη θέση “Files of type”, την αντίστοιχη κατάληξη του αρχείου. Όταν θέλουμε dwg, τότε πρέπει να αναζητούμε αρχείο dwg. Όταν θέλουμε dxf, τότε αναζητούμε αρχεία με κατάληξη dxf. Αντίστοιχα όταν θέλουμε αρχεία drawing templates με κατάληξη dwt, επιλέγουμε την κατάληξη drawing template. Αυτό που προσέχουμε πάρα πολύ σ’ αυτή τη θέση, είναι ότι στα συγκεκριμένου είδους αρχεία, δηλαδή τα dwt, drawing templates, μας αλλάζει το πρόγραμμα θέση, δηλαδή μας πηγαίνει στο φάκελο όπου βρίσκει τα περισσότερα drawing templates μέσα στη μνήμη του. Πρέπει εμείς δηλαδή να επανέλθουμε στην αρχική θέση στην οποία έχουμε το δικό μας αρχείο, εκεί δηλαδή που το αναζητούμε. Αναλόγως επιλέγουμε ποιο αρχείο θέλουμε, προχωράμε πατώντας open, και το αρχείο που αναζητούσαμε, άνοιξε. Η ίδια διαδικασία γίνεται και όταν θέλουμε να δημιουργήσουμε αρχείο dwg, dxf ή dwt. Εάν δηλαδή έχουμε σχεδιάσει κάτι στην επιφάνεια εργασίας μας, και θέλουμε να το αποθηκεύσουμε σε μια από τις παραπάνω μορφές, τότε πηγαίνουμε από το file, save as. Πρέπει επίσης να επιλέξουμε τη θέση στην οποία θέλουμε να αποθηκευτεί το αρχείο, και ομοίως να επιλέξουμε από τη θέση “Files of type” την κατάληξη που θέλουμε να του δώσουμε. Εισάγουμε ασφαλώς και το αντίστοιχο όνομα, π.χ. test. Εάν θέλουμε το αρχείο μας να είναι dwg, επιλέγουμε την κατάληξη dwg. Εάν θέλουμε dxf, επιλέγουμε κατάληξη dxf, και αν θέλουμε dwt, drawing templates δηλαδή, επιλέγουμε dwt. Υπενθυμίζουμε ότι σε περίπτωση που επιλέξουμε τη συγκεκριμένη κατάληξη, το πρόγραμμα μας αλλάζει θέση αποθήκευσης, οπότε πρέπει πάλι να κάνουμε αλλαγή θέσης, να ξαναδώσουμε όνομα, επειδή διαγράφεται, και πατώντας save το αρχείο μας θα αποθηκευτεί. Έστω ότι θέλουμε το συγκεκριμένο να το αποθηκεύσουμε ως dwg. Το μοναδικό αρχείο που δεν δημιουργείται από το μενού save as, είναι το αρχείο dwf, το οποίο είναι εικονική εκτύπωση. Όπως έχουμε προαναφέρει τα αρχεία dwf, δημιουργούνται μέσω του File, Plot. Για να δημιουργήσουμε αρχείο dwf, μόλις είμαστε στην κατάσταση file, plot, επιλέγουμε τον εικονικό εκτυπωτή, DWF6 ePlot. Μόλις γίνει η επιλογή του και αφού ορίσουμε τις επιθυμητές ρυθμίσεις στην καρτέλα Ploting, πατάμε ΟΚ. Επιλέγουμε πάλι θέση αποθήκευσης του αρχείου, δίνουμε όνομα, και βλέπουμε ότι η κατάληξη dwf έχει τοποθετηθεί αυτόματα. Από αυτήν τη θέση δεν μπορούμε να επιλέξουμε άλλες καταλήξεις. Πατώντας save, το αρχείο μας με την κατάληξη dwf έχει δημιουργηθεί. Όταν θέλουμε να εισάγουμε κάποιου είδους αρχεία, προσέχουμε το είδος της κατάληξης. Τα αρχεία dwg και dxf, εισάγονται μέσω της διαδικασίας insert, block, browse. Πατώντας το browse, πρέπει να μεταβούμε στη θέση αποθήκευσης από την οποία θα εισάγουμε το αρχείο. Εάν θέλουμε αρχείο dwg, πάλι στη θέση files of type, επιλέγουμε την κατάληξη dwg. Εάν θέλουμε αρχείο dxf, επιλέγουμε αρχείο dxf. Μόλις επιλέξουμε το αρχείο που θέλουμε, πατάμε open, και στην καρτέλα insert που εμφανίζεται αμέσως μετά το Open, πρέπει στη θέση Insertion point, να δώσουμε τις κατάλληλες συντεταγμένες. Αν δε μας ζητούνται συντεταγμένες, και θέλουμε να τοποθετήσουμε το αρχείο με ένα αριστερό κλικ, μετά την εισαγωγή του, κρατάμε την επιλογή Specify On-screen, ενεργοποιημένη. Πατώντας δηλαδή ΟΚ, το σχέδιό μας το κρατάει ο σταυρός και εμείς με ένα αριστερό κλικ, το τοποθετούμε. Αν θέλουμε όμως να δώσουμε συγκεκριμένες συντεταγμένες, πάλι μέσω της ίδιας διαδικασίας insert, block, browse. Επιλέγουμε το αρχείο, πατάμε Open, απενεργοποιούμε το κουμπάκι Insertion point, και στη θέση Χ πληκτρολογούμε τις συντεταγμένες για το Χ, και στη θέση Υ πληκτρολογούμε τις συντεταγμένες για το Υ. Πατώντας ΟΚ, το συγκεκριμένο αρχείο εισάγεται στην θέση την οποία έχουμε πληκτρολογήσει. Όταν θέλουμε να εισάγουμε ένα αρχείο άλλου προγράμματος, π.χ. Excel ή Word, τότε ξανακάνουμε τη διαδικασία insert, αλλά σε αυτήν την περίπτωση επιλέγουμε OLE Object. Βλέπουμε ότι μας ανοίγει η καρτέλα εισαγωγή αντικειμένου. Σ’ αυτή τη θέση επιλέγουμε δημιουργία από αρχείο. Το αρχείο μας υπάρχει ήδη, οπότε δε θα δημιουργήσουμε νέο. Εφόσον επιλέγουμε δημιουργία από αρχείο, πρέπει να το αναζητήσουμε. Πατώντας αναζήτηση, πρέπει να πάμε στον κατάλληλο φάκελο, και να επιλέξουμε το αρχείο που μας ενδιαφέρει, π.χ. αυτό το αρχείο Excel, με το όνομα test. Πατώντας άνοιγμα, επανερχόμαστε στην προηγούμενη καρτέλα, όπου δε χρειάζεται να επιλέξουμε κάτι άλλο, πατάμε ΟΚ για να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία. Η εισαγωγή του στοιχείου Excel έχει γίνει στο σχέδιο, και η θέση του πάντα είναι η πάνω αριστερά στην οθόνη. Εάν θελήσουμε να το μετακινήσουμε, μπορούμε να το επιλέξουμε, να επιλέξουμε move, και να το πάμε σε κάποια άλλη θέση. Η ίδια διαδικασία μπορεί να γίνει και για κάποιο αρχείο Word. Εάν θέλουμε να εισάγουμε μια φωτογραφία στο Autocad, τότε κάνουμε την εξής διαδικασία: Insert, Raster Image Reference. Μόλις μας ανοίξει η καρτέλα Select Image File, πρέπει να πάμε να βρούμε τη θέση από την οποία θα εισάγουμε τη φωτογραφία μας. Μέσα στον συγκεκριμένο φάκελο, υπάρχει η φωτογραφία που μας ενδιαφέρει. Έχουμε μεγάλη ποικιλία επιλογών όσον αφορά τις καταλήξεις στις φωτογραφίες jpg, Bitmap, tiff κ.ο.κ. Εάν ανοίξουμε τα αρχεία τύπου, μπορούμε να αναζητήσουμε, εάν θέλουμε, κάτι πιο συγκεκριμένο. Εάν είναι επιλεγμένο το “All image files”, σε κάθε φάκελο θα εμφανίζονται όλες οι φωτογραφίες που αυτός περιέχει. Επιλέγουμε λοιπόν το αρχείο μας και πατάμε άνοιγμα. πατάμε ΟΚ. Ο σταυρός κρατάει τη φωτογραφία, την τοποθετούμε, και επιτόπου μπορούμε να ρυθμίσουμε ελαφρώς την κλίμακά της. Μόλις γίνει η εισαγωγή της φωτογραφίας, σε περίπτωση που είναι πολύ μικρή ή πολύ μεγάλη, τότε μπορούμε πολύ εύκολα με τη διαδικασία που έχουμε δει σε παλαιότερο μάθημα με το scale, με την κλίμακα, να μικρύνουμε τις διαστάσεις της πολύ εύκολα.