Εφαρμογή Hatch Στο Εξωτερικό Αντικειμένου

Εάν είχαμε σχεδιασμένο αυτό το αντικείμενο στην οθόνη, και ζητούσαν να τοποθετηθεί hatch στο εξωτερικό του, το οποίο, να αποτελείται από γραμμές κλίσης 45 μοιρών, το μήκος των γραμμών να είναι 100 μονάδες, και η απόσταση γραμμής με γραμμή, να είναι στις 50 μονάδες… θα κάναμε το εξής. Πρώτον, αναφέραμε νωρίτερα ότι το hatch δεν τοποθετείται στο κενό. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να του δώσουμε κάποιο όριο, να το περιορίσουμε εφόσον θέλουμε να το τοποθετήσουμε στο εξωτερικό του. Επίσης ένα στοιχείο από τα ζητούμενα, είναι ότι το μήκος των γραμμών πρέπει να είναι στις 100 μονάδες. Άρα, ο περιορισμός θα γίνει με ένα offset 100 μονάδων, κλικ στο αντικείμενο, και στην έξω πλευρά του. Το μήκος των γραμμών θα είναι 100 μονάδες, επειδή το πλαίσιο, έστω και προσωρινό, του περιορισμού, βρίσκεται σε απόσταση από το αντικείμενο 100 μονάδες. Επιλέγουμε λοιπόν την εντολή hatch. Το επόμενο ζητούμενο ήταν οι γραμμές να είναι στις 45 μοίρες. Αν επιλέξουμε το ANSI31 που είναι στις 45 μοίρες, και στη συνέχεια προσπαθήσουμε να καλύψουμε το επόμενο ζητούμενο, που είναι γραμμή με γραμμή να απέχει 50 μονάδες, διαπιστώνουμε ότι αυτό δεν μπορεί να λυθεί με το scale. Το scale από την καρτέλα του τύπου Predefined, του προκαθορισμένου τύπου, έχει να κάνει με πυκνότητα. Πόσο αραιές, ή πόσο κοντά, θα είναι τα αντικείμενα. Δεν έχει να κάνει με πραγματικές μονάδες. Σε αυτήν την περίπτωση, αλλάζουμε τύπο. Από τον Predefined, περνάμε στον User defined. Στον τύπο του χρήστη δηλαδή. Ο τύπος αυτός χρησιμοποιείται μόνο για γραμμές. Σε αυτήν την περίπτωση, βλέπουμε ότι έχουμε οριζόντιες γραμμές. Πρέπει να του δώσουμε angle, 45 όπως είναι το ζητούμενο, και στο spacing, ρυθμίζουμε τις μονάδες που θα έχει απόσταση η μία γραμμή από την άλλη. Οπότε σε αυτό το σημείο πληκτρολογούμε 50. Η διαδικασία συνέχειας είναι η ίδια. Δηλαδή, Add Pick points, επιλέγουμε τον χώρο στον οποίο θα το τοποθετήσουμε, πατάμε Enter, κάτω αριστερά κάνουμε Preview, και βλέπουμε το αποτέλεσμα. Εφόσον μας ικανοποιεί, πατάμε Enter και βγαίνουμε από την εντολή. Εφόσον δεν θέλουμε να υπάρχει το πλαίσιο γύρω-γύρω, το επιλέγουμε και πατάμε Delete. Το αποτέλεσμα που θέλαμε είναι έτοιμο.