Offset

Η εντολή Offset. Η εντολή μετατοπισμένης αντιγραφής. Δημιουργεί παράλληλα αντίγραφα, ενός αντικειμένου του σχεδίου, προς συγκεκριμένη κατεύθυνση, που ορίζεται από εμάς, και σε συγκεκριμένη απόσταση που ορίζεται και αυτή από εμάς, μέσω της Command line. Ας δούμε ένα παράδειγμα. Ας υποθέσουμε πως έχουμε αυτές τις 2 γραμμές, και θέλουμε να μετατοπίσουμε παράλληλα, την πλάγια γραμμή, προς την κάτω πλευρά της, προς 15 μονάδες, και στην οριζόντια γραμμή, μια παράλληλη αντιγραφή 20 μονάδες προς τα πάνω. Επιλέγουμε την εντολή Offset. Παρατηρούμε ότι αμέσως η Command line μας ζητάει Specify offset distance. Μας ζητάει να πληκτρολογήσουμε την απόσταση στην οποία θέλουμε να εμφανιστεί το αντίγραφο. Είπαμε ότι για την πλάγια γραμμή, θέλουμε να είναι 15. Οπότε αμέσως μόλις πάρουμε την Offset πληκτρολογούμε απόσταση 15, και πατάμε Enter. Στη συνέχεια η Command line μας ζητάει να επιλέξουμε το αντικείμενο αντίγραφο του οποίου θέλουμε να δημιουργήσουμε. Κάνουμε ένα αριστερό κλικ επάνω στη γραμμή, και στη συνέχεια μας λέει Specify point on side to offset, κάνουμε δηλαδή ένα αριστερό κλικ προς την πλευρά που θέλουμε να εμφανιστεί το αντίγραφο. Για να βγούμε από την εντολή, επειδή ακόμα βρισκόμαστε μέσα στην Offset, πατάμε Enter. Για την επόμενη γραμμή, επιλέγουμε ξανά Offset, 20, Enter, επιλέγουμε τη γραμμή, και κάνουμε ένα κλικ προς τα πάνω. Εάν δεν πατήσουμε Enter για να βγούμε από την εντολή Offset, μπορούμε να συνεχίσουμε με πολλαπλές παράλληλες αντιγραφές, προς όποια πλευρά θέλουμε, και σε όποια γραμμή θέλουμε. Βέβαια η απόσταση αυτή τη στιγμή είναι 20 μονάδες, η οποία είναι η τελευταία απόσταση που δώσαμε. Όταν τελειώσουμε την εργασία μας, πατάμε Enter και κλείνουμε την εντολή. Έστω ότι έχουμε ένα τόξο. Εάν θελήσουμε να δημιουργήσουμε παράλληλο αντίγραφο, αυτού του τόξου, με την εντολή Offset, τότε θα έχουμε ως αποτέλεσμα την παραγωγή ενός άλλου τόξου, με διαφορετική ακτίνα αλλά με το ίδιο κέντρο, και όχι ενός όμοιου τόξου με την ίδια ακτίνα και διαφορετικό κέντρο. Ας δούμε το παράδειγμα. Έστω ότι θέλουμε να μετατοπίσω παράλληλα ένα τόξο προς το εσωτερικό αυτού του τόξου, κατά 20 μονάδες. Πατάμε Offset, 20, Enter, κάνουμε κλικ στο αντικείμενό, και κλικ προς το εσωτερικό του. Βλέπουμε ότι το αντίγραφο δημιουργήθηκε, και έχει διαφορετική ακτίνα. Είναι πιο μικρό από το αρχικό τόξο, αλλά τα δύο τόξα έχουν το ίδιο κέντρο. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει, και με τους κύκλους. Εάν είχαμε έναν κύκλο, τότε με την εντολή Offset σε μια παράλληλη αντιγραφή προς το εσωτερικό του κατά 30 μονάδες, Offset, 30, Enter, δημιουργείται ένα μικρότερος ομόκεντρος κύκλος.