Υπερσυνδέσεις

Ας δούμε πως εισάγουμε μία υπερσύνδεση, σε ένα σχεδιασμένο αντικείμενο του Autocad. Θα σχεδιάσουμε ένα κύκλο, και θα εισάγουμε μία υπερσύνδεση, η οποία θα τον συνδέει με ένα αρχείο Excel, το οποίο βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας, στον φάκελο Infolearn-Autocad. Ας δούμε πως γίνεται αυτή η διαδικασία, και σε τι εξυπηρετεί. Για να εισάγουμε μία υπερσύνδεση, πηγαίνουμε από το Insert, Hyperlink. Η Command Line, μας αναγράφει Select objects. Πρέπει να επιλέξουμε το αντικείμενό μας, και να πατήσουμε Enter. Αμέσως ανοίγει το παράθυρο Insert Hyperlink. Πρέπει να βρούμε την θέση, στην οποία βρίσκεται το αρχείο, με το οποίο θέλουμε να συνδέσουμε τον κύκλο. Για να την αναζητήσουμε επιλέγουμε browse for File. Επιφάνεια εργασίας, Infolearn-Autocad, το αρχείο test. Επιλέγουμε Open, και βλέπουμε την διαδρομή του αρχείου με το οποίο θα συνδεθεί το αντικείμενό. Εάν θέλαμε να συνδέσουμε μία ιστοσελίδα, τότε θα επιλέγαμε το WebPage. Εφόσον εντοπίσαμε το αρχείο που θέλουμε να συνδέσουμε, πατάμε ΟΚ. Μόλις πλησιάσουμε τον κύκλο, βλέπουμε ότι εμφανίζεται μία υδρόγειος σφαίρα, και μας αναγράφει με ποιο αρχείο έχουμε συνδέσει το αντικείμενό μας. Επίσης, μας ενημερώνει ότι αν κρατήσουμε το Ctrl πατημένο και κάνουμε κλικ στο αντικείμενό μας, θα ανοίξει το αρχείο με το οποίο το έχουμε συνδέσει. Οπότε, για να το επαληθεύσουμε, πατάμε Ctrl, και κάνουμε κλικ στο αντικείμενο μας. Αμέσως ανοίγει το αρχείο Excel, και βλέπουμε τα στοιχεία του Κύκλου διαμέτρου 1,50. Αυτή η διαδικασία είναι πολύ χρήσιμη, επειδή μπορούμε να συνδέσουμε τα αντικείμενά μας με αρχεία ή ιστοσελίδες, τα οποία θα περιέχουν περισσότερα στοιχεία για αυτό. Γενικώς, είναι ένας πολύ σημαντικός σύνδεσμος, που πολλές φορές μπορεί να μας φανεί χρήσιμος, καθώς διαβάζουμε κάποιο σχέδιο.