Σημεία (Points)

Εντολή Point. Με την εντολή Point δημιουργούμε σημεία. Είναι μια εντολή που χρησιμοποιείται κυρίως στην τοπογραφία. Η χρήση της είναι πολύ απλή, και είναι η εξής. Επιλέγουμε την εντολή Point, και κάνοντας κάποια κλικ στην οθόνη μας, βλέπουμε ότι δημιουργούνται τελείες. Είναι από τις μοναδικές εντολές, που δεν βγαίνουμε από την εντολή με το Enter, αλλά μόνο με το Escape. Αυτή τη στιγμή έχουμε σχεδιάσει απλές κουκίδες πάνω στην οθόνη μας. Αν αυτές οι κουκίδες βρισκόταν πάνω σε μια γραμμή, δεν θα φαινόταν. Για να αλλάξουμε λοιπόν το σχήμα τους, και τη μορφή τους, πηγαίνουμε Format, Point Style. Στο Point Style εμφανίζεται μια σειρά επιλογών μορφής των σημείων. Έστω ότι επιλέγουμε αυτό. Πατάμε ΟΚ, και αμέσως τα points μας, πήραν άλλη μορφή. Ας δούμε κάποιες ιδιαιτερότητες των Points. Εάν κάνουμε unzoom, και Regen (ρε-τζεν)), View, Regen, βλέπουμε ότι τα points μεγάλωσαν. Εάν κάνουμε ζουμ, και ξανακάνουμε την ίδια κίνηση, View, Regen, τα Points μίκρυναν. Αυτό συμβαίνει, επειδή εάν επανέλθουμε στο Format, Point Style, βλέπουμε Point Size 5%, και ενεργοποιημένη την επιλογή: “Set Size Relative to Screen”. Δηλαδή το μέγεθος των Points να είναι ανάλογο με αυτό της οθόνης. Οπότε σε μεγάλο Unzoom, με κάποιο Regen τα Points μεγαλώνουν, και σε μεγάλο ζουμ με το Regen, τα Points μικραίνουν. Έχει σχέση λοιπόν το ζουμπου εφαρμόσαμε. Αν δε θέλουμε να συμβαίνει αυτό, δηλαδή θέλουμε τα Points μας να διατηρούν το μέγεθος τους, ότι ζουμ και να κάνουμε, ενεργοποιούμε την επιλογή “Set Size in Absolute Units”, πατάμε ΟΚ. Αν δούμε ότι τα Points μας είναι πάρα πολύ μικρά, όπως αυτή τη στιγμή, ξανά από το Format, Point Style, αλλάζουμε το μέγεθος. Το 5 το κάνουμε 25, πατάμε ΟΚ. Τα Points μεγάλωσαν, Οπότε άσχετα με το ποσοστό ζουμ, αυτά διατηρούν το μέγεθός τους. Έστω πως θέλουμε να τοποθετήσουμε τα Points, σε συγκεκριμένες συντεταγμένες. Διαγράφουμε τα υπάρχοντα, και έστω πως θέλουμε να τοποθετήσουμε το point, στο σημείο 500, 250. Επιλέγουμε την εντολή, πληκτρολογούμε 500, 250, και πατάμε Enter. Βλέπουμε ότι το point εμφανίστηκε, και οι συντεταγμένες του αν κοιτάξουμε στο σημείο των Coordinates, είναι 500, 250. Έτσι μπορούμε να τοποθετήσουμε κάποιο point όταν θέλουμε να σχεδιάσουμε κάτι με τη βοήθεια συντεταγμένων. Τέλος, όταν θέλουμε να ενώσουμε διάφορα points μεταξύ τους, με κάποια γραμμή, πρέπει να έχουμε οπωσδήποτε ενεργοποιημένο από τα Osnap (οσναπ), το Node. Είναι το μοναδικό osnap που μαγνητίζει τα points μεταξύ τους, με αποτέλεσμα να πιάνουμε ακριβώς το κέντρο του σημείου, και να μη κάνουμε λάθος.