Περιβάλλον Εργασίας,Δημιουργία Νέου Σχεδίου

Για να δημιουργήσουμε ένα καινούργιο αρχείο στο AUTOCAD, πατάμε File, New, και το πρόγραμμα αυτόματα επιλέγει το acadiso.dwt, το οποίο είναι ένα πρότυπο αρχείο με τις προκαθορισμένες τις ρυθμίσεις από το AUTOCAD. Εδώ επιλέγουμε Open. Μόλις το αρχείο δημιουργηθεί, εμφανίζεται μπροστά μας το περιβάλλον εργασίας, η σχεδιαστική περιοχή, η οποία αντιστοιχεί στο… μαύρο τμήμα της οθόνης. Γύρω γύρω εμφανίζονται διάφορα εικονίδια εντολών του AUTOCAD, και το σχεδιαστικό μας εργαλείο το οποίο είναι ο σταυρός με το τετραγωνάκι στην μέση και ονομάζεται σταυρόνημα. Στο κάτω μέρος του περιβάλλοντος εργασίας, υπάρχει η γραμμή εντολών, η command line, η οποία αυτή τη στιγμή γράφει τη λέξη “command”, και την γράφει πάντα όταν δεν περιέχει μία εντολή εν ενεργεία. Η command line είναι το νούμερο 1 βοηθητικό στοιχείο στο AUTOCAD, γιατί κατά τη διάρκεια μίας εντολής μας εμφανίζει πάντα το επόμενο βήμα που… πρέπει να κάνουμε, έτσι ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και να ολοκληρώσουμε μια εντολή.