Ρύθμιση Ιδιοτήτων Αντικειμένου Μέσω Των Ιδιοτήτων Των Layers

Ένα άλλο σημείο που πρέπει να προσέξουμε, κατά τη δημιουργία ενός σχεδίου στο Autocad, είναι το εξής: Στη θέση των layers και των properties, των ιδιοτήτων της κάθε γραμμής σχεδιασμού, έχουμε τροποποιήσει τις τιμές τους. Έστω λοιπόν ότι σχεδιάζουμε μία γραμμή, η οποία βρίσκεται στο layer μηδέν, αλλά οι ιδιότητές της είναι τροποποιημένες. Όλες έχουν αλλαχθεί. Αν μας ζητήσουν να δημιουργήσουμε ένα καινούριο layer, με όνομα π.χ. test, χρώμα ματζέντα, τύπο γραμμής συνεχής, και πάχος γραμμής 0,20, και μας ζητήσουν να τροποποιήσουμε τις ιδιότητες από τα αντικείμενα χρώματος cyan, ώστε να ταιριάζουν με τις ιδιότητες της νέας στρώσης test, αφού τα τοποθετήσουμε πρώτα στη νέα στρώση test, πρέπει να κάνουμε το εξής: Για να τοποθετήσουμε τις γραμμές μας, στη νέα στρώση test, αφού τις επιλέξουμε, ανοίγουμε τα Layers, και κάνουμε ένα κλικ στο όνομα του Layer που μας ενδιαφέρει. Τα αποεπιλέγουμε πατώντας Escape, και βλέπουμε ότι οι ιδιότητές τους, δεν έχουν τροποποιηθεί σύμφωνα με το layer test. Οπότε λοιπόν για να τις τροποποιήσουμε, και να ταιριάζουν με τις ιδιότητες της νέας στρώσης test, πρέπει να τις επιλέξουμε πάλι, και όλες τις ρυθμίσεις των properties, να τις ορίσουμε στο “By layer”. Πατώντας Escape τα αποεπιλέγουμε, και βλέπουμε ότι οι γραμμές μας, έχουν αποκτήσει τις ιδιότητες σύμφωνα με τις ιδιότητες της νέας στρώσης test. Κάνουμε ένα Undo για να δούμε άλλη μία περίπτωση. Εάν μας ζητήσουν να τοποθετήσουμε τις γραμμές μας στο layer test, αλλά να τροποποιήσουμε μόνο τις ιδιότητες χρώματος, και πάχους γραμμής, τότε, εφόσον είναι επιλεγμένες, ή αν δεν είναι, τις ξαναεπιλέγουμε, τροποποιούμε μόνο το χρώμα, ώστε να οριστεί σε ByLayer, προσπερνούμε το είδος γραμμής, και πηγαίνουμε στο πάχος γραμμής By Layer. Δηλαδή, δεν είναι απαραίτητο πάντα όλα τα στοιχεία να είναι ByLayer. Είναι όμως απαραίτητο να προσέχουμε ποια στοιχεία ζητούνται. Μπορεί να ζητείται μόνο το χρώμα να είναι σύμφωνα με τις ιδιότητες, ή μόνο το πάχος ή μόνο το είδος γραμμής. Αναλόγως με την ανάγκη, τροποποιούμε την κάθε ιδιότητα από εδώ, από τη θέση Properties.