Join

Η εντολή Join. Η εντολή αυτή ενώνει γραμμές, τόξα, polylines, τα οποία πρέπει να βρίσκονται σε μία ευθεία, και πιθανόν να έχουν ένα κενό ανάμεσά τους. Τα ενώνει, και διορθώνει το κενό. Είναι σχετικά καινούρια εντολή, και δευτερεύουσα. Ας δούμε πως χρησιμοποιείται. Επιλέγουμε την εντολή Join, και ας υποθέσουμε πως θέλουμε να ενώσουμε αυτήν, με αυτήν τη γραμμή. και να διορθώσουμε το κενό στη μέση. Επιλέγουμε τη μία, επιλέγουμε και την άλλη, και πατώντας Enter, οι γραμμές ενώνονται. Γίνονται μία ενιαία, δεν δημιουργείται συμπλήρωμα στο κέντρο, και αυτόματα κλείνει η εντολή.