Κείμενο Διαστάσεων

Συνεχίζουμε με την καρτέλα Text, όπου ρυθμίζουμε τη μορφή του κειμένου των διαστάσεων. Text appearance (απιε ρενς) εμφάνιση του κειμένου. Ορίζουμε στη θέση Text style, το στυλ του κειμένου. Εάν έχουμε δημιουργήσει κάποιο styly, έχουμε ρυθμίσει δηλαδή γραμματοσειρά, μέγεθος κτλ., από τη θέση Format, Text style, μόλις ανοίξουμε το μενού, το Text style θα εμφανιστεί αυτόματα. Εάν δεν έχουμε δημιουργήσει κάτι, κρατάμε το standard του Autocad, και αν θελήσουμε να δημιουργήσουμε, μπορούμε μέσω της καρτέλας Dimension Style, να πατήσουμε το κουμπί με τις 3 τελείες, το οποίο αυτόματα μας πηγαίνει στο Text style. Σ’ αυτό το πλαίσιο διαλόγου, κάνουμε τις επιλογές μας. Εδώ επιλέγουμε Cancel, επειδή δε θέλουμε να δημιουργήσουμε νέο στυλ. Στο Text Color, δεν αλλάζουμε κάτι, διότι τη ρύθμιση του χρώματος κειμένου θα την πάρει από το Layer. Στο Fill color, θα κάνουμε μια δοκιμή. Αν επιλέξουμε το κίτρινο. θα είναι σαν να τα τονίσαμε με κάποιον χρωματιστό μαρκαδόρο. Είναι μια σπάνια ρύθμιση, οπότε επιλέγουμε αυτό που είχε το Autocad, None. Συνεχίζουμε με το πιο σημαντικό σημείο, το οποίο είναι το Text height (χαιτ), δηλαδή το μέγεθος του κειμένου. Στις διαστάσεις που έχουμε τοποθετήσει στο σχέδιό μας, είναι πάρα πολύ μεγάλο, οπότε και σ’ αυτό το σημείο το 2.5 θα το κάνουμε 0.1, και θα πατήσουμε Enter. Βλέπουμε ότι στο παράδειγμά μας έχουν αρχίσει να μικραίνουν οι πιο πολλές ρυθμίσεις, αλλά ακόμα δεν έχουν ρυθμιστεί οι θέσεις τους. Fraction height scale, (κλίμακα ύψους κλάσματος). Η επιλογή αυτή είναι ενεργή μόνο αν έχουμε ορίσει κλασματική μορφή μονάδων, είναι από την καρτέλα Alternate units, και είναι μια σπάνια ειδικότητα διαστάσεων. Εμείς δηλαδή χρησιμοποιούμε περισσότερο την δεκαδική διάσταση, οπότε συνεχίζουμε. Εάν επιλέξω το “Draw frame around text”, δημιουργείται ένα πλαίσιο γύρω από το κείμενο, σαν κορνίζα. Για να ρυθμιστούν όλες οι διαστάσεις, κείμενο, μέγεθος κτλ., πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, παίζει το Text placement. Αυτή τη στιγμή, η θέση Vertical, η κάθετη θέση, είναι Above, βρίσκεται δηλαδή πάνω από την οριζόντια γραμμή, την Dimension line. Οπότε εδώ πρέπει να το κεντράρουμε. Στην οριζόντια θέση, Horizontal, το κρατάμε και εδώ κεντραρισμένο, δηλαδή θέλουμε στις διαστάσεις μας, το κείμενο, να τοποθετηθεί στο κέντρο της γραμμής. Παρόλο αυτά στο παράδειγμά μας βλέπουμε ότι βρίσκονται πάνω από τις γραμμές. Αυτό συμβαίνει επειδή δεν έχουμε ρυθμίσει μια από τις τελευταίες ρυθμίσεις για το κείμενο, την Offset from dimension line, δηλαδή την απόσταση από τις γραμμές διάστασης. Πρέπει να επιλέξουμε την απόσταση του κειμένου από τις γραμμές. Οπότε το 0.625 θα το κάνουμε 0.1, πατάμε Enter, και βλέπουμε ότι το κείμενό μας τοποθετήθηκε σωστά. Για να καταλάβουμε ακριβώς τι έχει αλλάξει αυτή η ρύθμιση, η Offset from dimension line, ακολουθώντας το βέλος στο παράδειγμα, μας ρυθμίζει αυτό το κενό, ανάμεσα δηλαδή στο κείμενο, και στην οριζόντια γραμμή. Στα δεξιά, στο Text alignment, (ευθυγράμμιση του κειμένου). ρυθμίζουμε το κείμενο που βρίσκεται ανάμεσα στις οριακές γραμμές, να γράφεται οριζόντια, ανεξάρτητα από τη θέση της διάστασης. Δηλαδή εάν ενεργοποιήσουμε τη θέση Horizontal, οριζόντια, το κείμενο τοποθετείται πάντα οριζόντια, και θα δούμε την αλλαγή σ’ αυτήν τη θέση στο 0.66. Το ενεργοποιούμε λοιπόν, και βλέπουμε ότι γύρισε οριζόντια. Τις περισσότερες φορές όμως, βάσει των χρήσεων των διαστάσεων, το θέλουμε σε παράλληλη θέση με το αντικείμενο. Η ISO standard, είναι σύμφωνα με τα πρότυπα ISO. Το κείμενο επέκτασης ευθυγραμμίζεται ως προς τις γραμμές των διαστάσεων, όταν τοποθετείται μέσα από τις οριακές γραμμές, και τοποθετείται οριζόντια, όταν γράφεται εκτός των οριακών γραμμών. Είναι μια σπάνια χρήση.