Κύριες Και Εναλλακτικές Μονάδες

Συνεχίζουμε με την καρτέλα Primary units, βασικές μονάδες. Εδώ ορίζουμε τη μορφή και την ακρίβεια των βασικών μονάδων. Ορίζουμε επίσης αν θα υπάρχει πρόθεμα ή κατάληξη, στο κείμενο των διαστάσεων. Unit format, (μορφή των μονάδων). Ορίζουμε τη μορφή των διαστάσεων, και για να δούμε τι μορφές διαστάσεων περιέχει, βλέπουμε Scientific, που είναι επιστημονική, Decimal που είναι το δεκαδικό σύστημα, το οποίο είναι και αυτό που επιλέγουμε τις περισσότερες φορές, Architectural (αρκι-τεκ-τσουραλ), Fractional (φρακσιοναλ), Windows Desktop. Εκτός από το Decimal, το δεκαδικό σύστημα, όλα τα άλλα αφορούν ειδικές περιπτώσεις. Στη συνέχεια Precision (πρι-σι-ζιον), (ακρίβεια). Εδώ ρυθμίζουμε τον αριθμό των δεκαδικών ψηφίων που θέλουμε να εμφανίζονται μετά την υποδιαστολή. Εάν ανοίξουμε το παράθυρο, υπάρχει αρκετά μεγάλη ποικιλία για να επιλέξουμε, αλλά το πιο συχνό είναι τα 2 ψηφία μετά την υποδιαστολή, επειδή μετά αρχίζουν και αναλύονται πάρα πολύ οι διαστάσεις. Fractional Format, (μορφή των κλασμάτων). Εάν έχουμε διαλέξει κλασματικές διαστάσεις, ορίζουμε τη μορφή τους από εδώ. Decimal separator (δεσιμαλ σεπαρε ι τερ), (διαχωριστής των μονάδων). Εδώ ορίζουμε δηλαδή τι σύμβολο θα χρησιμοποιούμε ως διαχωριστή. Τελεία (period)(πι ρι οντ), comma, ή κενό. Τις περισσότερες φορές, επιλέγουμε το κόμμα. Στη συνέχεια στο Round off (στρογγυλοποίηση), στρογγυλοποιούμε όλες τις διαστάσεις. Το αφήνουμε στο 0, που είναι το πιο συχνό. Prefix (πρι-φιξ) είναι το πρόθεμα. Πληκτρολογούμε το πρόθεμα, το οποίο θα προηγείται του κειμένου στις διαστάσεις. Εάν δε θέλουμε κανένα, αφήνουμε το πλαίσιο κενό. Suffix (σα-φιξ)είναι το επίθεμα, πληκτρολογούμε το επίθεμα το οποίο θα ακολουθεί το κείμενο της διάστασης. Αν έχουμε δώσει ανοχές, το κείμενο τοποθετείται και στις ανοχές. Εάν δε θέλουμε να υπάρχει κανένα κείμενο, αφήνουμε το πλαίσιο κενό. Στο Measurement scale (μειζερ-μεντ σκε-ιλ)), επιλέγουμε την κλίμακα των ευθύγραμμων διαστάσεων. Καλύτερα είναι και αυτό το σημείο να το αφήσουμε στο 1, για να μη μας αλλάζει την κλίμακα. “Apply to layout dimensions only”, η ρύθμιση αυτή γίνεται μόνο στις διαστάσεις των διατάξεων χαρτιού, δηλαδή όταν είμαστε στο layout. Οπότε καλό είναι να μην το έχουμε ενεργοποιημένο. Αν θέλουμε να υπάρχει αλλαγή στην κλίμακα, να γίνεται σε όλο το σχέδιο. Zero suspension,(απόκρυψη των μηδενικών). Εδώ ορίζουμε αν θα εμφανίζονται τα μηδενικά στις δεκαδικές διαστάσεις, και στις ίντσες. Αυτή είναι μια πάρα πολύ σημαντική ρύθμιση, την οποία πρέπει να τη γνωρίζουμε και να τη χρησιμοποιούμε. Δηλαδή, απενεργοποιούμε το Trailing, που αφορά τα μηδενικά στο τέλος, μετά δηλαδή την υποδιαστολή. Εάν έχουμε μια διάσταση η οποία είναι 5 μέτρα, μόλις τοποθετήσουμε τη διάστασή μας, εάν έχουμε ενεργοποιημένο το Trailing, θα μας εμφανίσει σκέτο τον αριθμό 5. εάν θελήσουμε να μας εμφανίσει 5.00 (πέντε κόμμα μηδέν μηδέν), που είναι και το σωστό, πρέπει να απενεργοποιήσουμε οπωσδήποτε το Trailing. Angular dimension (ανγκ-ιουλαρ), (γωνιακές διαστάσεις). Εδώ ορίζουμε τη μορφή, και την ακρίβεια των γωνιακών διαστάσεων. Έχουμε το δεκαδικό σύστημα (δεσιμαλ ντεγκριιζ), Degrees Minutes Seconds,(ντεγκριι μινετσ σεκοντς) Βαθμοί Λεπτά Δευτερόλεπτα, Gradians, τα λεγόμενα Grads, δηλαδή βαθμοί, και Radians τα ακτίνια, τα Rads. Εμείς επειδή εργαζόμαστε στο δεκαδικό σύστημα, κρατάμε το Decimal Degrees (ντεσιμαλ ντεγκριιζ) Precision (ακρίβεια). Εδώ ορίζουμε την ακρίβεια, με πόση ακρίβεια δηλαδή θα μας δίνει τις γωνίες. Το κρατάμε στο 0, επειδή μετράμε σε μοίρες, και στις μοίρες δεν έχουμε απαραίτητα δεκαδικά στοιχεία. Στη συνέχεια Zero suppression (ζιρο σαπρέσιον). Ως προεπιλογή, ήταν ήδη απενεργοποιημένα από το πρόγραμμα. και τα κρατάμε ως έχουν.. Συνεχίζουμε με την καρτέλα Alternate Units. Σ’ αυτήν την καρτέλα, ορίζουμε τις εναλλακτικές μονάδες. Μια σπάνια ρύθμιση, γι’ αυτό και μόλις μεταβούμε σ’ αυτήν την καρτέλα, βλέπουμε ότι είναι απενεργοποιημένες. Για να ενεργοποιηθούν, πρέπει να ενεργοποιήσουμε την επιλογή Display Alternate Units. Μόλις την ενεργοποιήσουμε μπορούμε να δούμε, ότι στο Unit Format εμφανίζεται μια ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία εναλλακτικών μονάδων, για πιο ειδικές περιπτώσεις. Παρακάτω, είναι οι διάφορες ρυθμίσεις με τη βοήθεια των οποίων ορίζουμε τη μορφή, και την ακρίβεια, των μονάδων μετατροπής. Οι περισσότεροι όμως εργάζονται στο Decimal, στο δεκαδικό σύστημα, και σπάνια ρυθμίζουν εναλλακτικές μονάδες. Τις περισσότερες φορές τις έχουν απενεργοποιημένες.