Δημιουργία Layer

Πριν ξεκινήσουμε το σχεδιασμό μας, πρέπει πάντα να οργανώνουμε το σχέδιό μας σε στρώσεις. Layers. Όπως είναι γνωστό, τα στοιχεία των σχεδίων, δεν εκτυπώνονται ποτέ με το ίδιο πάχος. Κάποιες γραμμές είναι πιο χοντρές, κάποιες πιο λεπτές, βάσει των σχεδιαστικών αρχών. Οπότε, πρέπει η κάθε γραμμή κατά τη στιγμή του σχεδιασμού, να ανήκει στη σωστή στρώση. Για να δημιουργήσουμε μια στρώση, Πηγαίνουμε στο μενού Format, Layer. Μόλις ανοίξει το παράθυρο επιλογών των στρώσεων, βλέπουμε ότι υπάρχει το layer 0, που είναι το standard layer, που έχει κάθε αρχείο του Autocad. Προσέχουμε πολύ, να μην σχεδιάζουμε τίποτα στο layer 0, όπως επίσης επειδή το χρώμα του είναι το λευκό, προτιμούμε να μην δημιουργήσουμε κανένα άλλο layer λευκού χρώματος. Το layer 0 δεν μπορούμε να το διαγράψουμε. Υπάρχει πάντα. Απλώς αποφεύγουμε να το χρησιμοποιούμε. Για να δημιουργήσουμε ένα καινούριο layer, επιλέγουμε την επιλογή New Layer. Βλέπουμε ότι εμφανίζεται μία νέα εγγραφή, η οποία κάτω από το name, μας ζητάει να εισάγουμε το όνομα της καινούριας στρώσης. Προτιμούμε να μην χρησιμοποιούμε ελληνικά, οπότε ή χρησιμοποιούμε αγγλικά, ή λατινικούς χαρακτήρες. Π.χ. θέλουμε να δημιουργήσουμε τη στρώση τοίχους, οπότε πληκτρολογούμε walls, και πατάμε Enter για να εφαρμοστεί το όνομα. Προσπερνούμε προσωρινά τις επόμενες τρεις επιλογές, κάνουμε ένα κλικ επάνω στη λέξη white, και μας εμφανίζεται η καρτέλα με τα χρώματα. Επιλέγουμε όποιο χρώμα θέλουμε, και συνήθως επιλέγουμε κάποιο ανοιχτόχρωμο, όταν πρόκειται να δουλέψουμε σε μαύρη σχεδιαστική επιφάνεια. Πατάμε ΟΚ για να αποδεχτούμε την επιλογή μας. Ο τύπος γραμμής, Linetype, βλέπουμε ότι είναι Continuous. Τον αποδεχόμαστε… επειδή η γραμμή με την οποία θα σχεδιαστούν οι τοίχοι, θέλουμε θα είναι συνεχείς. Επάνω στη λέξη Default, η οποία βρίσκεται κάτω από τη λέξη Lineweight(λαιν-γουειτ), το πάχος γραμμής, κάνουμε ένα αριστερό κλικ. Εμφανίζονται τα πάχη των γραμμών, και επιλέγουμε το επιθυμητό πάχος με το οποίο θέλουμε να σχεδιαστεί η γραμμή, και να εκτυπωθεί στο τέλος. Πατάμε ΟΚ μετά την επιλογή μας. Ομοίως δημιουργούμε και το επόμενο layer. Επιλέγουμε το New Layer, εμφανίζεται η νέα εγγραφή, πληκτρολογούμε doors, εάν θελήσουμε να βάλουμε σε καινούριο layer τις πόρτες, επιλέγουμε χρώμα, το είδος γραμμής θα είναι και εδώ συνεχόμενο, και επιλέγουμε πάχος γραμμής. Εάν θελήσουμε να δημιουργήσουμε ένα layer, το οποίο δεν θα έχει συνεχόμενο τύπο γραμμής, κάνουμε το εξής. Π.χ. το layer provoles. Χρησιμοποιώντας λατινικούς χαρακτήρες, δίνουμε το όνομα, επιλέγουμε χρώμα, και κάνουμε κλικ επάνω στη λέξη continuous, που απευθύνεται στον τύπο γραμμής. Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου με το όνομα Select Linetype, και βλέπουμε ότι περιλαμβάνει μόνο τη συνεχόμενη γραμμή. Εάν θελήσουμε άλλο τύπο γραμμής, Π.χ. διακεκομμένη, πατάμε το κουμπί Load (λο-ουντ). Επιλέγουμε την ανάλογη διακεκομμένη, ή οποιονδήποτε άλλο τύπο γραμμής θέλουμε, σύροντας την μπάρα προς τα κάτω, και προς τα πάνω. Επιλέγουμε λοιπόν την γραμμή που μας ενδιαφέρει, και πατάμε ΟΚ. Την επιλέγουμε και σε αυτό το παράθυρο, και πατάμε ΟΚ. Βλέπουμε ότι στο layer provoles, ο τύπος γραμμής έχει οριστεί ως διακεκομμένος. Όταν τελειώσουμε με τη διαδικασία δημιουργίας των layers, πατάμε Apply για να ταξινομηθούν, και ύστερα ΟΚ.